Bogen


Dachówki z Bogen | Dobrowolna kontrola zewnętrzna oraz ciągła kontrola wewnętrzna.


Zgodnie z wymaganiami DIN EN 1304 dachówki niemieckich producentów należy w przypadku pierwszej kontroli poddać nie tylko kontroli wewnętrznej, ale również kontroli zewnętrzne przeprowadzonej przez zarejestrowane instytucje kontrolne. Co najmniej raz w roku, dodatkowo do kontroli wewnętrznej przeprowadzanej w ramach kontroli jakości, należy przeprowadzić kontrolę zewnętrzną.

W obydwu przypadkach należy podczas kontroli zewnętrznej pobrać próbki materiału. Kontrola zewnętrzna jakości dachówek jest specyficzna dla Niemiec i będzie kontynuowana mimo coraz luźniejszych europejskich przepisów kontroli jakości.

30 lat gwarancji

Na wszystkie nasze dachówki ceramiczne udzielamy 30-letniej gwarancji.


bogen